فیس بوک جی لیان جی  لینکدین جی لیان جی  اینستاگرام جی لیان جی  تلگرام جی لیان جی  آپارات جی لیان جی

 021-22658190-2 | info@jlianj.com

عاملین فروش جی لیان جی

Агенты по продаже поликарбонатных изделий

Компания JLianJ, которая  постоянно расширяет ассортимент своей продукции, естественно стремится к расширению и рынков ее сбыта. Для получения информации о наших представителях в Вашем городе свяжитесь с нами.

+98 21-74616
+98 21-22658190

JLianJ

Производитель поликарбонатов

Компания JLianJ - крупнейший производитель поликарбонатных листов в Иране.

Иран, Тегеран, ул. Вали-е аср, напротив парка Меллат, угол ул. Ансари, комплекс «Меллат», 3-й этаж, офис 5

Телефон: +98 21 74616
+98 21 22658190-2

Телефон завода: +987733450301


Все права защищены компанией JlianJ.
Веб дизайн